Du er her: Forsiden / Fellesbestemmelser

Fellesbestemmelser

Påmelding og innsending

Bedømmingen

Resultatene

Påmelding: Alle påmeldte produkter skal betale deltakeravgift. Påmelding av produkt betyr at konkurransevilkår og bestemmelser er akseptert. Produktet påmeldes i ønsket klasse, gruppe og eventuelt spesialklasse.
Skoler kan melde på ett produkt (medisterkake) i klassen kjøtt-/medisterkake, samtidig kryss av spesialklassen skolemesterkskap. De betaler ikke deltakeravgift for dette produktet (se mer detaljer i klasseinndeling)

Gå til egen side for påmelding

Flytting mellom klasser og grupper: Produkter som er påmeldt i en klasse/gruppe, og som enten ved påmelding eller bedømming anses å tilhøre en annen klasse/gruppe vil bli flyttet til denne. Følger av påmelding i feil klasse/gruppe er deltakernes ansvar.

Gå til egen side for klasseinndeling

Deltakelse: Produkter som kan delta i konkurransen er standard produkter, produsert av en kommersiell virksomhet, som er tilgjengelig for forbruker i dagligvarehandelen, spesialforretning/-utsalg, serveringssteder eller tilsvarende.
Unntatt er videregående skolers anledning til å delta i skolekonkurransen.

Et produkt kan kun delta i den årlige konkurransen én gang og i én klasse. Eksempelvis kan ikke en påleggstype både meldes på som delikatessepålegg og hverdagspålegg. 

Unntak er eksempelvis:

  • et produkt som inngår som bestanddel i et annet produkt. Eksempelvis pinnekjøtt eller medisterkaker som inngår i ferdig julemat/komplett måltid.
  • spekepølseklassen der salami og fårepølser som både selges hele og oppskåret (f.eks i forbrukerpakning og til ferskvaredisk).

Det er produkteier (varemerkeeier) som har rett til å melde produktet på konkurransen. Deltakelse med annen produkteiers produkt er ikke tillatt, med mindre konkret avtale mellom påmelder/produsent/produkteier foreligger. Det er bedriften som melder produktet på i konkurransen som er ansvarlig for at dette er i orden. Brudd på dette kan resultere i diskvalifikasjon av alle bedriftens påmeldte produkter, og at oppnådde medaljer/priser kan trekkes tilbake.

Bedriften som melder på produktet er den som vil fremgå på resultatlister og i medieomtale. Det er produktnavnet brukt i påmeldingen som vil fremgå på resultatlisten.

Gå til toppen av siden

Standard produktet: Det er bedriftens standard produkt av aktuell vare som skal delta i konkurransen og sendes inn. Bruk av spesialproduserte produkter er ikke tillatt. Feilvarer lukes ut slik at de ikke sendes inn.
Arrangøren kjøper hvert år ut kontrollprodukter som bedømmes opp mot de innsendte produktene. Ved større avvik vil det være opp til hoveddommer å avgjøre om det innsendte produktet ansees spesialprodusert, og eventuelt diskvalifiseres fra konkurransen. Mindre avvik vil kunne bety poengtrekk for ujevn produktkvalitet.

Informasjon om produktet:
Produktbeskrivelse gir deg mulighet til å fortelle dommerrne hvordan produktet er ment å være. Den må fylles ut i påmeldingsskjemaet. Den gir dommerne et grunnlag til å bedømme produktet korrekt. Produktbeskrivelsen bør fortelle hvordan produktet skal være (utseende, konsistens, smak, størrelse m.v, f.eks: grov og saftig medisterkake ca 4 cm i diameter med tydelig kryddersmak) og bruksområde (tradisjonell middag sammen med poteter og grønnsaker).

Produktbeskrivelser som går på tvers av det produktet utgir seg for å være (gjennom type eller navn) eller prøver å legitimere feil, vil ikke bli tillagt vekt under bedømmelsen. (Eks "Hot Jalapenopølse" med beskrivelsen: "mild krydret grillpølse..." eller lammerull: "saftig og lekker hel lammerull - "skivene skal falle fra hverandre ved oppskjæring".)

Produktbeskrivelsen skal være informativ og unik for hvert produkt. Arrangøren kan omskrive proudktbeskrivelsen. Produktbeskrivelser som ikke følger påmeldingen - f eks sendes inn sammen med produktet, vil ikke bli fremlagt for dommerne eller tillagt vekt under bedømmelsen.

Kjøkkenbeskrivelse er en veileder til kjøkkenet om håndtering av produktet. Denne fylles også ut i påmeldingsskjemaet. Eksempelvis kan kjøkkenbeskrivelsen inneholde oppvarming (eks romtempereres før tilberedning, dampes i 10 minutter, la hvile 1 minutt før oppdeling og servering), sammenstilling (varm opp kraft med kjøttboller tilsett gulrøtter 3 min før servering) og oppdeling (pålegget skjæres umiddelbart etter at det tas ut av kjøl i ca 2 millimeter tykke skiver, evt legges på frys i 5 minutter før skjæring).

Kontaktinformasjon: E-post vil være hovedkommunikasjon med bedriften. Bedriftens postadresse vil benyttes i mediedekning og evt tilsending med ordinær post. Kontaktpersonen i bedriften vil motta epost om innsending og evt bli kontaktet på mobiltelefon ved behov for rask dialog. Vedkommende må være tilgjengelig og lese e-post flere ganger pr dag før og under innsendings- og bedømmingsperioden.

Fakturaadresse/epost (ev c/o) må oppgis dersom den er forskjellig fra bedriftens adresse. Faktura sendes normalt pr epost.

Innsending: Bedriften mottar informasjon om mengde, merking og innsending av produktene, tentativt i slutten av uke 42/begynnelsen av uke 43. Dersom bedriften ikke overholder fristene for innsending, produktene mangler merking, eller er sendt i for liten mengde, kan det bety at produktet ikke vil kunne bli bedømt.

Holdbarhet: Produktene bør ha holdbarhet på minimum en uke etter innsending. De vil bli bedømt gruppevis innen hver klasse og bedømmingen strekker ut over flere dager. Produkter som er uegnet for konsum, for eksempel sure, vil ikke bli bedømt.

Klargjøring til bedømming: Produktene klargjøres på et kjøkken og produktene varmes og slices med det utstyr som finnes der. Det betyr at koking, damping og steking i panne vil bli brukt. I klasseinndelingen er det beskrevet hvordan tilberedning vi vil ha for noen prodkttyper og hvor lang tilberedningstid som tillates. I kjøkkenbeskrivelsen skaldet angis om produktene skal ha spesiell tilberedningsmåte, -tid og -temperatur. Kjøkkenet tar beslutning på den konkrete tilberedningen.

Tilbakemelding: Produktene bedømmes av en høyt kvalifisert fagjury. Juryen er oppdelt i dommerbord som gir en felles tilbakemelding på produktet. Hver dommer gir individuelt poengscore som danner grunnlag for poengsummen produktet oppnår. Overordnete områder for bedømmingen er råvarer og innsatsmidler, utseende og ytre finish, utseende snitt, lukt og smak samt konsistens. Tilbakemeldingen gir bedriften nyttig informasjon for, om mulig, å forbedre produktet. Tilbakemeldingen til bedriften er et fokusområde, og vi jobber for å få relevant og nyttige kommentarer.

Bruk av resultater: Vinnerne vil både gjennom pressearbeid og egen bruk av resultatene ha stor glede og markedsføringsverdi av resultatene. Det oppfordres til at deltakerne benytter titler og medaljer i markedsføring og merking av produktene. Positiv markedsføring av egne resultater er ønskelig. Dersom markedsføringen benyttes i lengre tid (ut over 6 måneder) skal årstall for oppnådd resultat tydelig fremgå (f.eks Norgesmester i pølser 2008, Årets Pinnekjøtt 2009).

NB! Det er produktet som har oppnådd tittelen, ikke bedriften. Det er produktet som kan profileres og omtales, som f.eks Norgesmester. Resultatene kan benyttes så lenge produktet har samme navn (produktnavn og produsentnavn), sammensetning og produksjon som det som ble bedømt og står i resultatlisten. Dersom produktet selges under flere produktnavn, f.eks. både under egen merkevare og som en annen aktørs emv tillates profileringen kun på produktnavn og produsentnavn som står i resultatlisten.

Ved markedsføring av totalt oppnådde resultater for en produktgruppe eller bedriften totalt sett, må grunnlaget være lett tilgjengelig for alle via bedriftens nettsider eller konkurransens nettsider (www.kjottprodukter.no). På den måten kan bedriften f.eks reklamere med "våre spekepølser har oppnådd over 20 medaljer i NM".

Markedsføring der konkurrenter eller deres produkter eller resultater blir rakket ned på eller kan oppfattes slik er ikke tillatt. Det er ikke tillatt til spekulativ bruk av resultater i merking, reklame eller presseomtale (f. eks Norges beste kjøttkake for et produkt som har en gullmedalje og ikke har fått tittelen Norgesmester eller Årets kjøttkake). Fremheving av resultat fra tidligere konkurranser, når resultatene fra en ny konkurranse og nye Norgesmestere er kåret, må skje slik at det er like tydelig når resultatene er oppnådd som selve resultatet (f eks Norgesmester pølse 2004 i overskrift med like formatering av tegnsett). Dersom brudd på disse bestemmelsene avdekkes, har arrangøren rett til å kreve at markedsføringen umiddelbart stoppes, og at feilaktige merkede varer tilbakekalles fra handel. Alt ansvar og alle kostnader knyttet til feil bruk av resultatene påfaller bedriften.

Inndeling og kåring: I invitasjonen til konkurransen defineres NM-klasser, årets produkt og spesialklasser. Arrangøren kan slå sammen og dele opp ut fra påmeldingen. Medaljer oppnås og vinnere kåres når deltakelsen er tilstrekkelig stor og kvaliteten på produktet er god.

Totalt tildeles det medaljer - gull, sølv og bronse - til ca 1/3 av de deltakende produktene.Konkurransene vil fra et år til neste bytte på fokus - f eks fra grillmat (2014) til julemat (2015) og grillmat (2016). På den måten vil en tittel normalt være regjerende i 2 år.

Kåringsarrangementet er et lukket bransjearrangement for deltakende bedrifter, NM-dommere og stab under bedømmingen, samarbeidspartnere, KLFs medlemmer og andre inviterte gjester.

Kontakt

Endre Myhr, Markeds- og prognosesjef

Endre Myhr

Markeds- og administrasjonssjef

Tlf: 952 38 600

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Samarbeidspartnere