Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Dommere og stab / Bedømming

Bedømming

I bedømmingen vil normalt 15-18 dommere fordelt på fem dommerpanel være i sving for å gi de påmeldte kjøttbedriftene tips til hvordan de kan gjøre produktene sine enda bedre. Kriteriene produktene bedømmes ut fra er råvare, utseende, lukt, smak og konsistens. Dommerne er uavhengige fagfolk med lang erfaring fra faget som står for smakingen. Ingen av dommerne jobber i kjøttbedrifter som deltar med produkter i konkurransen og alle produkter er anomymisert under bedømmingen.

Ellen Hovland

- Selv om det ligger i den faglige bakgrunnen min å være opptatt av det ernæringsmessige, trumfer smak og spisekvalitet over næringsinnhold for de fleste forbrukere. Produkter som klarer å kombinere alt dette, imponerer meg.

Mette Juberg - hoveddommer

- NM er utstillingsvinduet vinduet hvor alt fra de minste til de største kan vise hele Norge hvilken bredde og mangfold som finnes. Mangfoldet en til stadighet klager over at Norge ikke har!

Bjørn Tore Teigen - hoveddommer

- Vi som dommere er med på å bidra til en forbrukerorientert utvikling i kjøttbransjen igjennom den tilbakemelding som blir gitt til bedriftene som  deltar i bedømmingen.

Pål Røstvang - dommer

- Vi dommere må i felleskap ta ansvar for å ikke forveksle fagkompetanse og håndverkstradisjon med ”kaloritellere” og “indeksryttere”.

Kirsti Greiff - dommer

- Selv om jeg jobber med saltreduksjon i doktorgraden min, synes jeg ikke nødvendigvis at all mat skal ha mindre salt enn det har i dag.

Hans Eide – dommer

- Jeg har alltid vært opptatt av sammenhengen mellom riktige råvarer og gode produkter. Gjennom dommervervet i NM i kjøttprodukter får jeg brukt kunnskapen min rundt råvarekvalitet, produksjon, smak og konsistens, samt hvordan et ferdig produkt bør presenteres visuelt og smaksmessig.

Cecilie Maske - dommer

- Jeg vil bidra med faglig kompetanse, grundighet, godt humør og entusiasme for at norske forbrukere skal få matprodukter med god kvalitet, slik de forventer det.

Ola Stuberg – dommer

- Jeg håper at jeg og de andre dommerne kan bidra med kunnskap som kan gjøre kjøttbedriftenes produkter enda bedre. Både store og mindre bedrifter har en egen base med kunnskap, men gjennom tilbakemeldingene våre kan vi gi litt påfyll.

Jack Åge Nilsen - dommer

- Jeg har i hele mitt yrkesaktive liv drevet med næringsmidler og smak.  Å få bruke kompetansen min gjennom å være dommer i NM er inspirerende og gir ytterligere utvikling, og jeg kommer nært på hva som produseres i bransjen.

Stein Nikolaisen - dommer

- Et måltid skal være en positiv opplevelse for konsumenten. Lukt, smak og visuelt. Mat er knyttet til hygge, sosialt samvær med venner og skal aldri føles utrygt

Kontakt

Mette Juberg

Mette Juberg

Mattrygghet- og kvalitetssjef

Tlf: 466 26 261

Endre Myhr, Markeds- og prognosesjef

Endre Myhr

Markeds- og administrasjonssjef

Tlf: 952 38 600

Søk i vinnerproduktene

Leverandørguide

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Samarbeidspartnere